20-8-2013.Ομιλία στο Πολύκεντρο Σητείας για τα 100 χρόνια της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

20/08/2013 09:35  -  675 αναγνώσεις

Την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 και ώρα 19.00 στο χώρο του Πολύκεντρου του Δήμου Σητείας θα γίνει ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
Ομιλητής θα είναι ο Προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου και πρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Λασιθίου κ. Σταμέλος Ιωάννης.

Θέμα της ομιλίας θα είναι: "Ο Αθηναϊκός Τύπος στα γεγονότα των τελετών της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα". Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των Κορναρίων 2013 και αποτελεί πρωτότυπη παρουσίαση των γεγονότων του 1913, μέσα από την ιστορική έρευνα του κ. Σταμέλου.

1913-2013

100 χρόνια από την Ένωση

της Κρήτης με την Ελλάδα

Το 1204 η Βυζαντινή αυτοκρατορία κατελήφθη από τους Σταυροφόρους και η Κρήτη λίγο αργότερα πουλήθηκε στους Ενετούς.

Η χειρότερη όμως κατοχή για την Κρήτη ήταν η τουρκική. Οι Τούρκοι κατέλαβαν πρώτα τα Χανιά (1645) και μετά από 23 χρόνια πολιορκίας το Ηράκλειο (1669), ολοκληρώνοντας έτσι την πλήρη κυριαρχία τους στη μαρτυρική μεγαλόνησο. Στα 700 χρόνια του ξένου ζυγού, και ιδίως κατά την  Τουρκική περίοδο, οι Κρήτες υπέστησαν τα πάνδεινα και πλήρωσαν με ποταμούς αίματος και αμέτρητες ταπεινώσεις τη συμπεριφορά των κατακτητών.

Τον Νοέμβριο του 1898 εκδιώχθηκε και ο τελευταίος Τούρκος από το κρητικό έδαφος και τον Σεπτέμβριο του 1908 οι Κρήτες, δυναμικά, κατάργησαν το καθεστώς της αρμοστείας και κήρυξαν την ένωση με την Ελλάδα. Η Κρητική βουλή εξέλεξε οικουμενική κυβέρνηση με τους Μιχελιδάκη, Ελ. Βενιζέλο, Πετυχάκη, Πολογιώργη και Λογιάδη, η οποία άσκησε τη διοίκηση εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων.

Την 1η Δεκεμβρίου 1913 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο έφθασαν στα Χανιά και ύψωσαν στο ιστορικό φρούριο Φιρκά την Ελληνική σημαία επισφραγίζοντας και τυπικά την Ένωση.

 

 

  

 

 

1η Δεκεμβρίου 1913

·        «Εις τους υπέρ ελευθερίας αγώνες της Κρήτης τους διαρκέσαντας αιώνας και οξυνθέντας ιδίως κατά το τελευταίον τέταρτον της παρελθούσης εκατονταετηρίδος τίθεται σήμερον τελεία και παύλα. Δόξα και τιμή εις  όλους τους αγωνισθέντας υπέρ του αποτελέσματος αυτού. Δόξα και τιμή προ πάντων εις τον αθάνατον Κρητικόν λαόν» (Εφημερίδα «Ακρόπολις»). 

·        «Από τον κυματισμόν της ανυψωθείσης εις το Φιρκά σήμερον ελληνικής σημαίας ας πάρη ο αήρ ελευθερίαν δια να την σκορπίση και εις τα υπόδουλα ακόμη μέρη του Ελληνισμού. Χαίρε Κρήτη ελευθέρα» (Εφημερίδα «Εφημερίς»)

·        «Και ακριβώς την στιγμήν αυτήν που μόνον θούρια θα τονίζωνται εις το χαρμόσυνον γεγονός και θα τείνη τας χορδάς της η Νικηφόρος Λύρα εις τας πνοάς όλων των ενθουσιασμών, ακριβώς τώρα πρέπει να στήσωμεν τον βωμόν της λατρείας και τον ύμνον των αλησμόνητων ηρωισμών του Κρητικού λαού.» (Εφημερίδα «Νέα Ελλάς»). 

2α Δεκεμβρίου 1913

«Συναισθανόμενοι βαθύτατα την αγαλλίασιν των Κρητών επί τη χθεσινή τελετή της οριστικής αυτών αποκαταστάσεως, χαιρετίζομεν με συγκίνησιν τους νέους πολίτας της ελευθέρας Ελλάδος, προσερχομένους  προς την Μητέρα με δάφνας δόξης πολεμικών αγώνων, γεμάτους σφρίγος και ακμήν και πλήρεις ορμής προς δράσιν» (Εφημερίδα «Πατρίς»).

 

3η Δεκεμβρίου 1913

«Όσοι δεν είδαν τους Κρητικούς εις τα Χανιά πανηγυρίζοντας την Ένωσιν ή υποδεχόμενους τον Βασιλέα δεν θα μάθουν ίσως ποτέ πως ενθουσιάζονται οι Γενναίοι και πως πανηγυρίζουν οι Ήρωες, ούτε θα αισθανθούν άλλοτε το θερμόν δάκρυ που φέρει εις τα βλέφαρα η συγκίνησις των μικρών εμπρός εις την ιερότητα των Μεγάλων. (…) Γυναίκες και παιδιά θρεμμένα με τας Κρητικάς παραδόσεις εφιλούντο. «Χριστός Ανέστη», μοναδικός χαιρετισμός της ημέρας ….» (…) «Εις την δεξίωσιν του Φιλολογικού Συνδέσμου «Χρυσόστομος» ο κ. Βενιζέλος ήτο διαχυτικότατος. Όταν ωμίλει ευχαριστών τους φίλους του εμειδία διαρκώς και δεν εύρισκε λέξεις να εκφράση την χαράν του διακοπτόμενος από την συγκίνησιν» (Εφημερίδα «Νέα Ελλάς»).