05-02-2013.Επιστολή του Δημάρχου Σητείας προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη με θέμα την Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

05/02/2013 14:31  -  254 αναγνώσεις

ΘΕΜΑ : Αναβάθμιση Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας

ΣΧΕΤ. Το υπ’αριθμ. 4933/27-9-2011 έγγραφό μας

 

  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, επανερχόμαστε στο θέμα της αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας. Μέσα στα πλαίσια της επικείμενης αναδιάρθρωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προβλέπεται ως τα τέλη Φεβρουαρίου, καθίσταται επιτακτικότερη η ανάγκη αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας.

  Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο ιδρύθηκε το 1998 για την κάλυψη βασικών απαιτήσεων της περιοχής σε δασικά περιστατικά.

   Σήμερα απαιτείται η οργάνωσή του σε σταθμό τουλάχιστον Δ΄ Τάξης, καθώς το κλιμάκιο καλύπτει μεγάλη και δύσκολη περιοχή (όλο το ανατολικό τμήμα του Νησιού από Λάστρο- βόρεια- έως και Ανάληψη Μακρύ Γιαλού – Νότια, ο μεγαλύτερος εδαφικά Δήμος της Κρήτης). Στην περιοχή ευθύνης του κλιμακίου περιλαμβάνεται, εκτός από την πόλη της Σητείας και πλήθος οικισμών, αρκετά χιλιόμετρα εθνικού και επαρχιακού δικτύου, πλήθος αγροτικών, χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων (όπως το μοναδικό αυτοφυές φοινικόδασος Βάϊ).

   Προβλέπεται πλήθος τουριστικών επενδύσεων, οπότε αναμένεται και αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες.  

   Το αεροδρόμιο της Σητείας (κατηγορίας 7 κανόνες ασφαλείας ICAO) λειτουργεί με καθημερινές πτήσεις, που αυξάνονται τη θερινή περίοδο με πτήσεις charter (το σχέδιο ΥΠΑ περιλαμβάνει το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στις περιπτώσεις διάσωσης και επέμβασης χημικών).

   Στον τομέα ευθύνης του Πυροσβεστικού Κλιμακίου περιλαμβάνεται μικτός λιμένας εφοδιασμού- επιβατικός, που αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, καθώς και σημείο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, με πρόβλεψη δημιουργίας μαρίνας.

  Υπάρχει η εγκατάσταση της μονάδας ΑΗΣ Αθερινόλακκου και μεγάλες εκτάσεις επενδύσεων ενέργειας (φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες) που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση διαχείρισης πυρκαγιάς (λόγω παρουσίας χημικών).

  Η δημιουργία σταθμού θα επιτρέπει την αυτόνομη διαχείριση της όποιας κρίσης, την παροχή Υπηρεσιών (ελέγχους μελετών ενεργητικής και παθητικής προστασίας, έκδοση βεβαιώσεων πυρασφαλείας) χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των πολιτών της περιοχής στην μητρική Υπηρεσία του Κλιμακίου στην  Ιεράπετρα.

  Κύριε Υπουργέ, η  αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου σε Πυροσβεστικό Σταθμό τουλάχιστον Δ΄ τάξης, κρίνεται αναγκαία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

  Τέλος , σας διαβεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Σητείας θα αναλάβει και στη συνέχεια την οικονομική υποχρέωση καταβολής του μισθώματος του κτιρίου που στεγάζει σήμερα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας.

 

                                               Με εκτίμηση,

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                   

                           ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ