24-4-2013. Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σητείας

24/04/2013 14:28  -  456 αναγνώσεις

        

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                            ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Σητείας

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Σητείας  και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σητείας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο από  29/04/2013 έως 17/05/2013 και ώρες 10:00-13:00 στο Κέντρο Νεότητας , στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σητείας θα δημιουργηθούν τμήματα για το ακόλουθο πρόγραμμα:

Νέες τεχνολογίες:

1)Επεξεργασία κειμένου-διαδίκτυο (I)

2)Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις (II)  

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης καθώς και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην:

Υπεύθυνη εκπαίδευσης  Μιχαέλα  Λογκάκη

Υπεύθυνη οργάνωσης  Μαρία Τζουμάκα

Τηλ. 28430-24263

email: kdbmsitias@yahoo.gr

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 17/05/2013

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας