9.9.2013.Υπογραφή σύμβασης «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ»

09/09/2013 14:12  -  556 αναγνώσεις

 

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                              

Στις  09  Σεπτεμβρίου 2013 στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ. Σητείας υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας κ .Πετρουλακη Θοδωρή  και της Ε.Δ.Ε  κ. Κοκινακη  Καλλιόπη ,αναδόχου για την εκτέλεση του παρακάτω έργου :

«ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΩΝΙΑΣ»,

προϋπολογισμού 28.401,79 Ευρώ με ΦΠΑ 23%

Το  έργο  εντάθηκε   με την αριθ. πρωτ. 3687/13-07-2012 Απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ,της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΜΑΡΩΝΙΑΣ   ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.