31.10.2013.Προσωρινά Αποτελέσματα Προγρ. Κοινωφελούς Χαρακτήρα 10.000 Θέσεων ΥΕ Γεν. Καθηκόντων

31/10/2013 12:06  -  908 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

                                                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                    Αθήνα, 30/10/2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα 30 Οκτωβρίου 2013:

Α.Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας»ο οποίος αφορά σε 10.000 ωφελούμενους ανέργους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) Γενικών Καθηκόντων οι οποίοι θα εργαστούν με πλήρη απασχόληση για 5 μήνες σε Περιφέρειεςκαι Δήμους (Δημόσια πρόσκληση 4/2013 του Διοικητή του ΟΑΕΔ).

Β.Ο πίνακας αποκλειόμενων για το ίδιο πρόγραμμα.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) στην ενότητα e-υπηρεσίες/πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων, όπως και ο πίνακας αποκλειομένων, θα καταρτιστούν μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ άμεσα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Μετά την ανάρτηση του οριστικού πίνακα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες προς τους επιβλέποντες φορείς και προς τους ωφελούμενους ανέργους.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των πινάκων έγινε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπομέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης η οποία είχε εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Ήδη ο ΟΑΕΔ καταρτίζει την επόμενη δημόσια πρόσκληση ανέργων για 27.946 θέσεις σε επιβλέποντες φορείς του Δημοσίου. Η δημόσια πρόσκληση, αφού εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, θα δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

 

Ονοματεπώνυμα με Λατινικούς χαρακτήρες Αρχείο ZIP, Αρχείο XLS

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Α-Ε) Αρχείο ZIP, Αρχείο XLS

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Ζ-Λ) Αρχείο ZIP, Αρχείο XLS

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Μ-Ρ) Αρχείο ZIP, Αρχείο XLS

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Σ-Υ) Αρχείο ΖΙP, Αρχείο XLS

Ονοματεπώνυμα με Ελληνικούς χαρακτήρες (Φ-Ω) Aρχείο ZIP, Αρχείο XLS


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ Aρχείο ΖΙP, Αρχείο XLS

Φόρμα Ηλεκτρονικής Ένστασης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, Ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.