12.8.2013.Υπογραφή σύμβασης για «ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΕΖΙΟΥ»

12/08/2013 10:51  -  545 αναγνώσεις

 Πλαστήρα 31  Σητεία  72300

Τηλεφ.κεντρο: 243028335

www.deyasitias.gr

                                                                  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     

 Στις  09 Αυγούστου 2013 στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ. Σητείας υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας κ. Πετρουλακη Θ. και του Ε.Δ.Ε  κ. Βερτούδος Ν., αναδοχου για την εκτέλεση του παρακάτω έργου :

«ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΕΖΙΟΥ»,

προϋπολογισμού 22.285,82 Ευρώ με ΦΠΑ 23%

Το  έργο  εντάθηκε με την αριθ. πρωτ. 3688/13-07-2012 Απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ,της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 376303 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.