30.5.2013.Επιστολή προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου με θέμα: "Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου".

30/05/2013 09:26  -  173 αναγνώσεις

Σας γνωστοποιούμε ένα σημαντικό πρόβλημα μεγάλης καθίζησης του ερείσματος της οδού και κατάπτωσης των πρανών του επαρχιακού δρόμου προς τον οικισμό Ρούσσα Εκκλησιά, σε απόσταση 2,0 km περίπου πριν από την είσοδο του χωριού, το οποίο προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου.

Κατά την άποψή μας το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταβλητού ύψους σε μήκος 70 – 80 m περίπου.

Παρακαλούμε λοιπόν να συμπεριλάβετε στον προγραμματισμό της Υπηρεσίας σας για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της περιοχής μας και την αποκατάσταση του συγκεκριμένου προβλήματος.          

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

                                                                                    

                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ