08-02-2013.Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου:«Βελτίωση αρδευτικού Τοπικής Κοινότητας Λάστρου»

08/02/2013 11:27  -  350 αναγνώσεις

Στη Σητεία σήμερα, την 8η Φεβρουαρίου έτους 2013,  ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Σητείας ,

α. ο Δήμαρχος Σητείας Θοδωρής Πατεράκης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου

και β. ο Κωνσταντίνος Ε. Τσιμητάκης,ενεργώντας με την ιδιότητα του ως εργολάβος

υπέγραψαν σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«Βελτίωση αρδευτικού Τοπικής Κοινότητας Λάστρου»,προϋπολογισμού 221.742.33 € ( με Φ.Π.Α.)

*Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013»

με  ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη.

 (Αριθμός ΣΑΕ…282/8,Κωδ:2012ΣΕ28280028)