25-4-2013.Ανακοίνωση υπηρεσίας καθαριότητας

25/04/2013 09:04  -  289 αναγνώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι για την απομάκρυνση μπάζων από οικοδομικά υλικά, θα πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία καθαριότητας, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Φιλιππάκη Ματθαίο και στο τηλ. 2843 0 23037, προκειμένου να τους υποδεικνύει το χώρο εναπόθεσής τους.

Απαγορεύεται να ρίπτονται σε ρέματα, κεντρικούς δρόμους, οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους, διότι οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με χρηματικές ποινές.

Επίσης όσοι έχουν οικόπεδα εντός των οικισμών της πόλης ή των χωριών θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουν για την καθαριότητά τους από τα σκουπίδια που τυχόν υπάρχουν, για την κοπή των χόρτων και την απομάκρυνση  οποιουδήποτε εύφλεκτου υλικού που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι παραβάτες και στην περίπτωση αυτή θα ελέγχονται.

 

 

 Από Υπηρεσία Καθαριότητας