5-4-2013.Υπεγράφη σύμβαση για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης και προστασίας της βιοπικοιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων & οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών Natura 2000

05/04/2013 10:36  -  275 αναγνώσεις

Την Παρασκευή 5 Απριλίου υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια υλικών ενημέρωσης και προστασίας της βιοποικιλότητας των παραθαλάσσιων υγροτόπων και οικοσυστημάτων Δήμου Σητείας εντός περιοχών Νatura 2000, μεταξή του Δημάρχου κ. Πατεράκη και του εκπροσώπου της εταιρείας << PROMOTION ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΙΚΑΚΗ Β. & ΣΙΑ  ΟΕ >> και αφορά :

  1. Προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων Πληροφοριακών
  2. Ανάπτυξη ιστότοπου
  3. Οδηγός τσέπης
  4. Κείμενα – φωτογραφίες για τον οδηγό και τον ιστότοπο

           

Αντί ποσού  45.050,00 € πλέον ΦΠΑ