11-11-2011. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ "ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΟΡΗ ΙΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ-ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ