24-10-2012. Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε τμήματα για την προμήθεια εξοπλισμού για το λιμάνι / μαρίνα του Δήμου Σητείας στο πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM του Προγράμματος

24/10/2012 13:10  -  890 αναγνώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Προμήθεια εξοπλισμού
για το λιμάνι / μαρίνα του Δήμου Σητείας
στο πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013


ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων Pillars ( Μετρητές παροχής νερού και ρεύματος και ηλεκτρονικά κλειδιά)
ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ασύρματο δίκτυο wifi)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.000,00€ με ΦΠΑ ή 26.829,27 € πλέον ΦΠΑ
Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α: 30.000,00€ με ΦΠΑ ή 24.390,24 € πλέον ΦΠΑ
Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: 3.000,00€ με ΦΠΑ ή 2.439,02 € πλέον ΦΠΑ


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τη διακήρυξη: