19-12-2011.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΟΡΗ ΙΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

19/12/2011 12:34  -  1045 αναγνώσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: