15-05-2012.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:"ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΙΤΑΝΟΥ"

15/05/2012 14:06  -  870 αναγνώσεις

 

Ορθή επανάληψη περίληψης διακήρυξης :