14/2/2012.ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΤΟΠΩΝ ΕΦΟΡΙΑ>>.

14/02/2012 08:56  -  1034 αναγνώσεις

                                   

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Το έργο «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ/ Διατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Περιοχές Συνεργασίας», έχει σαν στόχο την ανάδειξη των χαρακτηριστικών προϊόντων της  περιοχής (σητειακά γλυκά, ελαιόλαδο, κρασί, τσικουδιά) και τη δημιουργία προϋποθέσεων για εμπλουτισμό και εξέλιξη αυτών, επιφέροντας την ανάπτυξη του παραγωγικού κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επιδιώκει να προβάλει τις διαστάσεις της ποιότητας των τοπικών προϊόντων δηλαδή την πραγματική ποιότητα, την ποιότητα που προέρχεται από διάφορα συστήματα πιστοποίησης και τη συμβολική ποιότητα που αποδίδεται σε ένα προϊόν, εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτισμικών, ιδεολογικών ή συμβολικών σχέσεων με τους καταναλωτές.

         Στο έργο συμμετέχουν εκτός του Δήμου Σητείας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου και η Εταιρία Ανάπτυξης Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Κύπρου.

          Συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Μέσα στα πλαίσια αυτά και για τις ανάγκες πληροφόρησης, προβολής, δικτύωσης και ανάδειξης των διαστάσεων και προσανατολισμών του έργου, ο Δήμος εκ μέρους και των άλλων εταίρων, ανάθεσε στις 13 Φεβρουαρίου 2012 τις  παρακάτω δράσεις:

1.    «Ανάπτυξη ιστοτόπου του έργου ‘’ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ’’ στην ελληνική και αγγλική Γλώσσα» και

2.    «Σχεδιασμός, Λογοτύπου» και «Γραφιστική Επιμέλεια και Εκτύπωση Φυλλαδίου και Αφίσας έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ»

Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου έργου, ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάδειξης εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

3.   «Ταυτότητα και μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων ως  βασικοί πυλώνες τοπικής ανάπτυξης – η περίπτωση της Σητείας».

       Αντικείμενο της εργασίας του εξωτερικού εμπειρογνώμονα είναι η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης της ταυτότητας, μοναδικότητας και συμβολικής ποιότητας των χαρακτηριστικών τοπικών διατροφικών προϊόντων της Σητείας, ως βασικό πυλώνα τοπικής ανάπτυξης.  Στόχος είναι η ανάδειξη των στρατηγικών για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, η οποία βασίζεται σε μη εντατικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την ποιότητα ως προτεραιότητα έναντι της ποσότητας.