23.10.2013.Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη Διοργάνωση της Συνάντησης Ολοκλήρωσης του Έργου 'ΓΕΩΤΟΠΙΑ' και Παρουσιάσης των Αποτελεσμάτων στο Ευρύ Κοινό