ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμβαση με τίτλο ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS

26/06/2018 11:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεταξύ του Δημάρχου Σητείας κ. Θοδωρή Πατεράκη και του εκπροσώπου της εταιρείας ΄΄ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.΄΄ κ. Μαυρογιάννη Ιωάννη, υπεγράφη σύμβαση για την εκτέλεση της  εργασίας : «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS», συνολικού προϋπολογισμού 13.020,00 € με Φ.Π.Α.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της και συμπίπτει με τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης GEO – IN, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της, μετά το πέρας αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος της πράξης είναι 24 μήνες από 01/11/2017 – 31/10/2019 πλέον του διαστήματος που απαιτείται για την διοικητική ολοκλήρωσης της.

 

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου