1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

04/05/2018 09:53  -  1 αναγνώσεις

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανάδειξη και διαχείριση της γεωλογικής κληρονομιάς εκπαίδευση, τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή και η πρόσκληση.