Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

30/03/2017 13:50  -  1 αναγνώσεις

ΣΗΤΕΙΑ                                                     30/3/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.  1384    

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   3η του μηνός  Απριλίου   έτους 2017,  ημέρα    Δευτέρα    και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  • Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας « Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών των περιοχών Natura 2000 του Δήμου Σητείας».

 

  • Απευθείας ανάθεση της εργασίας « Επισκευή  αντλητικών  συγκροτημάτων γεωτρήσεων στην περιοχή  ‘Μέλισσα’ τοπικής κοινότητας  Σκοπής, στην περιοχή  ‘Πατέρας’ τοπικής κοινότητας  Έξω Μουλιανών  και στην περιοχή  ‘Χονδροβόλακα’ τοπικής κοινότητας Χανδρά.  Έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

 

  • Έγκριση και διάθεση  διαφόρων δαπανών οικ. έτους 2017.

 

  • Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του Δήμου Σητείας οικ. έτους 2017.  

 

  • Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. έτους 2017.

 

 

                                           Ο Πρόεδρος

                                        Τερζής Λεωνίδας