ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

09/03/2018 15:49  -  1 αναγνώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 14 Μαρτίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

 

 

  1. Συζήτηση περί έγκρισης κανονισμού  λειτουργίας πεζοδρόμων – πλατειών και κοινοχρήστων     

Χώρων Δήμου Σητείας.

  1. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
  2. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων σε Τ.Κ Δήμου Σητείας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ