Χειμωνιάτικη Φυτοπροστασία Αμπελιού- Ασθένειες του ξύλου

31/01/2017 14:53  -  16 αναγνώσεις

Κοινοποίηση του Δελτίου Νο 1 (ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ -ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ) του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, όπως το συνημμένο αρχείο.

Αρχεία