Κοινοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

31/01/2017 13:51  -  6 αναγνώσεις

    Κοινοποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο στις έδρες της Περιφερειακής ενότητας Χανίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/ ΦΕΚ 82Β΄/ τ. Ά /10-04-2012.

 

Όπως το συνημμένο αρχείο:

 

Αρχεία