Κοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (Δήμος Σητείας).

03/02/2017 11:09  -  1 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας Κοινοποιείται η Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070 (ΑΔΑ:6ΧΖ57ΛΚ-ΧΝ8).

 

Όπως το συνημμένο αρχείο:

Αρχεία