Κοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

03/02/2017 11:24  -  1 αναγνώσεις

Από το Δήμο Σητείας Κοινοποιείται η Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070 (ΑΔΑ: 6ΨΧΙ7ΛΚ-2Ι9).  

 

Όπως το συνημμένο αρχείο:

Αρχεία