Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/12/2018

14/02/2018 10:41  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 31/12/2018