Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 28/2/2018

13/03/2018 09:16  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Δήμου Σητείας από 1/1/2018 έως 28/2/2018