Απολογιστικός Πίνακας Δαπανων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 28/2/2017

10/03/2017 10:17  -  1 αναγνώσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 28/2/2017