Υποχρεωτική δημοσίευση στοιχείων για επιχορηγούμενους μη κερδοσκοπικούς φορείς.

11/07/2016 14:25  -  351 αναγνώσεις

Με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'') προβλέπεται η θέσπιση της υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ''οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν.2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ ετησίως.

Κάθε επιχορηγούμενος φορέας εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διαύγεια κατόπιν σχετικού αιτήματος του στον πρώτο πάροχο (Δήμος Σητείας) από τον οποίο θα αιτηθεί σχετική επιχορήγηση. Με το εν λόγω αίτημα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο επιχορηγούμενος δεν έχει ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια από άλλο φορέα. Η ένταξη γίνεται από τον πάροχο σε ειδικό τύπο φορεά που έχει δημιουργηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να δοθούν στον πρώτο πάροχο για την καταχώρηση είναι βάσει της παρακάτω φόρμας.

φορμα

 

Στη κατηγορία "ΤΥΠΟΣ" η επιλογή βάση της παρακάτω λίστας

τυπος