Ανακοίνωση εισδοχής οικότροφων μαθητών 2017 Μαθητικής Εστίας Σητείας.

14/08/2017 09:34  -  1 αναγνώσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σητεία  14/08/2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                  

Tαχ. Δ/νση : Π.Βαρθολομαίου 9                                             

Τ.Κ. 72300                                           

Τηλ. : 28433 – 40500                                                                                    

Fax : 28430 - 24584                                                                                                              

E-mail: info@sitia.gr         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ του Δήμου Σητείας ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των οικότροφων μαθητών-τριών, στην Μαθητική Εστία Σητείας για το Σχολικό Έτος 2017-2018, οι αιτήσεις εισδοχής θα κατατίθενται από 25.08.2017 έως 05.09.2017, στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Εστίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υπογράφονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα των μαθητών-τριών, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι:

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Γυμνάσιο/Λύκειο,

2. Πιστοποιητικό γέννησης,

3. Πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο,

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορείας  των γονέων (επικυρωμένο),

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων,

6. Για τις περιπτώσεις αλλοδαπών, απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής θεωρημένη από τον αρμόδιο φορέα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Μαθητικής Εστίας Σητείας, η επιλογή των εισακτέων θα γίνει από την Εφορεία της Μαθητικής Εστίας Σητείας, το αργότερο μέχρι 09.09.2017, και κριτήριο επιλογής των οικότροφων μαθητών σε περίπτωση υπέρβασης των προσφερόμενων θέσεων (34) θα είναι η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.