Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 30/4/2017

10/05/2017 09:39  -  1 αναγνώσεις

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/4/2017