Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/7/2017

10/08/2017 12:40  -  1 αναγνώσεις

Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Δήμου Σητείας από 1/1/2017 έως 31/7/2017