Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)

02/05/2018 09:13  -  1 αναγνώσεις

Σε εφαρμογή της Απόφασης ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 του Υπουργού υποδομών και μεταφορών,

και την απόφαση 314/1508/28-3-2018 του Δημάρχου Σητείας,

σχετικά με τον ορισμό χρηστών κάτάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.),

αναρτάτε ο πίνακας με τα μέλη του Μητρώου όπως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΗΜ/ΝΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2843341243 latzanaki@sitia.gr ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 2000 2000 27/11/2001 16 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2843341244 gogo@sitia.gr ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 1989 1989 31/12/2001 16  
ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2843340523 meramveliotakis@sitia.gr Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 1995   9/3/2000 18 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2843340524 sabidakis@sitia.gr Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 1989   9/8/2000 22 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΧΡΗΣΤΟΣ 2843341207 tiniakos@sitia.gr ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 1985   9/5/1989 31 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2843341245 foukaraki@sitia.gr ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 1998   31/12/1999 18  
ΜΑΡΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 2843340536 marnikas@sitia.gr Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ 1998   1/8/2015 2  
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2843340505 leandros@sitia.gr Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1997   10/1/2000 18 ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακάτω ακολουθούν οι αντιστοιχες αποφάσεις και ο κατάλογος μελών σε μορφή PDF: