Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

17/03/2017 14:19  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                              ΣΗΤΕΙΑ 17/3/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1133

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την   22η του μηνός  Μαρτίου   έτους 2017,  ημέρα    Τετάρτη   και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  • Έγκριση πρακτικού – κατακύρωση  αποτελέσματος  της προμήθειας  καυσίμων και λιπαντικών  του Δήμου  Σητείας και των νομικών του προσώπων έτους 2017.

 

  •    Συμπλήρωση  της υπ. αριθ. 31/2017 απόφαση της Ο.Ε. με νέο  Κ.Α.

 

  • Διάθεση  πιστώσεων  για  διάφορες  δαπάνες  του προϋπολογισμού,  οικ. έτους 2017.

 

  • Υποβολή εισήγησης στο  Δ.Σ. περί  σύναψης δανείου, για την προμήθεια  και εγκατάσταση  φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης  ενέργειας,  από το  Τ.Π.&Δ.

 

  • Υποβολή εισήγησης στο  Δ.Σ. περί  σύναψης δανείου, για την προμήθεια  2  απορριμματοφόρων  αυτ/ των και 1  αυτοκινούμενου  οχήματος  πλύσης  κάδων  απορ/των από το  Τ.Π.&Δ.

 

 

                                                                    Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                   Τερζής  Λεωνίδας