Παιδικοί Σταθμοί ΔΟΚΑΣ -Δελτίο Τύπου για ΕΕΤΑΑ

22/09/2017 09:43  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    ΣΗΤΕΙΑ:21/9/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

Ταχ. Δ/ν ση : M. Μερκούρη 11 Τ.Κ. : 723 00 τη λ. : 28430 - 23775 fax . :    28430 - 2268 1

e-mail : depotas@otenet.gr

Πληροφορίες: Ροδανάκη Ελπίδα    ΠΡΟΣΜΜΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ενημερώνει τους υποψηφίους , οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5122/23-5-2017, που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2θ17-2018 και οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί voucher στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher” με τη χρήση του προσωπικού τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω ηλεκτρονικής αίτησης είναι η : 27/9/2017 και ώρα 24:00 στη Διεύθυνση (www.eetaa.gr,).

Ο κάθε υποψήφιος κατά την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ για τη χορήγηση voucher, είναι απαραίτητο να έχει την έγγραφη βεβαίωση του Φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει βρει θέση στο συγκεκριμένο φορέα/δομή, όπου θα αναφέρεται και η ανάλογη με την ηλικία του παιδιού, κατηγορία θέσης. Η βεβαίωση αυτή θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την εγγραφή του παιδιού.

Για τυχόν διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δ.Ο.Κ.Α.Σ. στα τηλέφωνα:

•    2843.0.23775 , κα Ροδανάκη Ελπίδα και

•    2843.0.29153 , κα Κρασαδάκη Ειρήνη


Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής