22-5-2013.Ανακοίνωση για συμμετοχή στο πρόγραμμα :«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ».

22/05/2013 13:37  -  850 αναγνώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται προς τους άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ ηλικίας έως 29 ετών απόφοιτους

υποχρεωτικής,δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ότι

άρχισε από 10 ΜΑΪΟΥ και λήγει 27 ΜΑΪΟΥ 2013

η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα  

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ».           

 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑI ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

 Περισσότερες πληροφορίες τηλ.6977488658(Γιώργος Σκαρβελάκης)