ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών

14/11/2017 09:21  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σητεία 13 - 11 - 2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 
Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 
Υπενθυμίζουμε στους οφειλέτες του Δήμου μας την δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30-9-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α') .
Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας το αργότερο μέχρι 30-11-2017 .
Οι οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν., ως εξής:

•    Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
•    σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
•    σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
•    σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
•    σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.

Καλούνται οι οφειλέτες να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση σε διαφορετική περίπτωση μετά την παραπάνω ημερομηνία θα προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: στο Δημ. Κατάστημα Σητείας 28433- 40532 ή 40522 , στη Δημ. Ενότητα Ιτάνου 28433-40802 , στη Δημ. Ενότητα Λεύκης 28433-40092 και στη Δημ. Ενότητα Ανάληψης 28430-51105.