5.12.2014. Ανακοίνωση για αποτελέσματα από την εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Σητείας.

05/12/2014 10:07  -  542 αναγνώσεις

Έληξε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής αίτησης για ευνοϊκή ρύθμισης των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93 /14-4-2014) και την παράταση που δόθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 24 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ Α'' 234/23-10-2014).

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη των υπαγωγών η ρύθμιση κρίνεται επιτυχής, καθόσον υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση των οφειλετών και υψηλή ετοιμότητα των υπηρεσιών είσπραξης οφειλών του Δήμου.

Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εντάχθηκαν στο καθεστώς ρύθμισης ανέρχεται σε 828.863.33 ευρώ. Από αυτό το ποσό ο Δήμος εισέπραξε 318.811,64 ευρώ ενώ απομένουν ακόμη να εισπραχθούν 510.051,69 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί σε δόσεις.

Οι οφειλέτες, οι οποίοι υπήχθησαν στην παραπάνω ρύθμιση, απαλλάσσονται από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής  και προστίμων, ενώ για όσους δεν υπήχθησαν στη σχετική ρύθμιση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, βάσει νόμου, να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών.