Συνοδευτικά μέτρα του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ περιφέρειας Κρήτης .

17/07/2017 15:24  -  1 αναγνώσεις

ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ
«ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»


Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 (ώρα:11:00 - 14:00)
(Δήμος Σητείας – Αίθουσα Δημοτικoύ Συμβουλίου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
11:00 - 11:30: Υποδοχή – Εγγραφή Συμμετεχόντων
11:30 - 11:45: Χαιρετισμοί: Πατεράκης Θεόδωρος – Δήμαρχος Σητείας
11:45 - 12:15: ΘΕΜΑ: Ανάλυση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Σύνταξη
Οικογενειακού Προϋπολογισμού
εισηγητής: Αγγελάκη Αντιγόνη – Οικονομολόγος - Λογίστρια
12:15 - 12:45: ΘΕΜΑ: Κοινωνικές Επιπτώσεις Οικονομικής Κρίσης στην Οικογένεια και
Οικογενειακός Προϋπολογισμός
εισηγητής: Ανυφαντάκη Αναστασία – Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική – Οικογενειακή
Σύμβουλος
12:45 -13:30: ΘΕΜΑ: Νομική Υποστήριξη
εισηγητής: Πλατή Ευθυμία – Δικηγόρος – Διαπιστευμένος Τραπεζικός Διαμεσολαβητής
13:30 - 14:00: Τοποθετήσεις– Συζήτηση