Ανακοίνωση βεβαίωσης οφειλών και υπαγωγή στη ρύθμιση

11/08/2017 11:58  -  1 αναγνώσεις

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Σητεία  10- 8 -2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                     

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ                          


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η                

                                                   

     Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι:

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52  Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017  τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου δηλ. μέχρι 30-9-2017 και υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 30-11-2017.                                                

Προκειμένου να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, καλούνται οι υπόχρεοι οφειλέτες να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου μας ή στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων να υποβάλλουν τις  σχετικές δηλώσεις καταβολής των τελών (π.χ. από τέλη επί των  ακαθαρίστων εσόδων  καταστημάτων , παρεπιδη-μούντων, ΤΑΠ κλπ). Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η  βεβαίωση της οφειλής μέχρι 30-9-2017 και κατ΄ επέκταση η υπαγωγή της στη ρύθμιση.

 Πληροφορίες στα τηλ.: Δημ. Ενότητα Σητείας: 28433 40528 ή 40544,  Ιτάνου: 28433 40802, Λεύκης:28433 40002 και Ανάληψης: 28430 51105

 Ο Πρ/νος Εσόδων Περιουσίας & Ταμείου

 

ΚΑΦΕΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ