13.5.2019. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

13/05/2019 10:10  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και λόγω αυξημένης επικινδυνότητας έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των πολίτων όσον αφορά τον προληπτικό καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από τα χόρτα καθώς και πάσης φύσεως υλικά τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστία έναρξης και διάδοσης πυρκαγιάς. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται  στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση πάσης φύσεως εύφλεκτων υλικών. Επισημαίνουμε ότι ο καθαρισμός των ακαλύπτων χώρων θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά τις αρχές της αντιπυρικής περιόδου  και αποτελεί βασική υποχρέωση των ιδιοκτητών τους καθώς σε αντίθετη περίπτωση  προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Εφιστούμε ακόμη την προσοχή των πολιτών για την λήψη των ενδεδειγμένων προληπτικών  μέτρων αυτοπροστασίας από πυρκαγιές  καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και στον ιστοχώρο του Δήμου μας (www.sitia.gr)  στην ενότητα Πολιτική Προστασία.