Ανακοίνωση για επιτροπή διαβούλευσης

21/07/2017 14:33  -  1 αναγνώσεις

 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                            Σητεία 21/7/2017

Αρ.Πρωτ: 3552

 

                                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  συγκροτείται στο Δήμο μας η Δημοτική  Επιτροπή Διαβούλευσης.

 Μέλη της επιτροπής ορίζονται:

- Τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

- Επιστημονικοί Σύλλογοι και Φορείς

- Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

- Εργαζόμενοι στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού

- Ενώσεις και Σύλλογοι Γονέων

- Αθλητικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Φορείς

- Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών

- Εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων

- Δημότες

 

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παραπάνω επιτροπή, να εκφράσετε εγγράφως την επιθυμία σας και να ορίσετε εκπρόσωπό σας (οι φορείς), έως την Τετάρτη  2 Αυγούστου 2017, καταθέτοντας αίτηση στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (υπεύθυνη υπάλληλος κ. Μανετάκη.)

 Ελπίζουμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πορεία του Δήμου μας.       

 

                                                                       Ο Δήμαρχος Σητείας

 

                                                                       Πατεράκης Θεόδωρος