Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20/10/2017 15:03  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                      Σητεία 20/10/2017

Αρ.Πρωτ:  5500


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 15:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος, επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Λήψη απόφασης σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης με τα νησιά Κάσο και Κάρπαθο.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης υποβολής της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και δέσμευσης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής Μ.Π.Ε «Σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης».

4) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στις δράσεις του προγράμματος: Προώθηση της διαδικασίας σχεδιασμού, από τους Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άμβλυνση των συνεπειών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (CC ADAPT project).

5) Έγκριση του 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα.

6) Χορήγηση παράτασης του έργου: Κατασκευή πεζόδρομου Παλαικάστρου – Αγκαθιά.

7) Έγκριση εκτέλεσης των παρακάτω υπηρεσιών, με συνοπτικό διαγωνισμό:

 - εκπόνηση μελέτης πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας δημοσίου του οικισμού ΠΕΤΡΑ Δήμου Σητείας, πρ/σμού 10.740,38,00 €  

  - εκπόνηση μελέτης προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας, πρ/σμού 11.560,83 €  

8) Λήψη απόφασης για την κατάταξη σε ομάδες όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

9) Έγκριση 11ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

10) Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δήμου τρίτου τριμήνου 2017.

11) Τροποποίηση της υπ’αρ. 111/017 απόφασης περί κατανομής πιστώσεων για δράσεις πυροπροστασίας.

12) Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη EUROBANK για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου ( e-banking).

13) Λήψη απόφασης για την αποτίμηση σε χρήμα και απόδοση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σητείας, των μέσων ατομικής προστασίας (γάλα), για τα έτη  από 2012έως και 2016, σύμφωνα με το άρθρ. 97 του Ν. 4483/2017.

14) Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

15) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

16) Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

17) Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. και τέλη άρδευσης.

18) Λήψη απόφασης επιστροφής ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων.

19) Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας.

20) Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για αναμόρφωση πρ/σμού.

21) Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δρακάκης