1/2/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01/02/2018 14:15  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                         Σητεία 1/2/2018

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση ανακήρυξης έτους 2018 ως έτος ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ,  στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού έτους πολιτιστικής κληρονομιάς. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

2.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

3. Παράταση της από 30.12.2016 σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » Α.Π. 4 « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ », βάσει της υπ’αρ. 127.4.4/2017 απόφασης του Πράσινου Ταμείου. (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής  - οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση κοινοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων τ.κ. Ζάκρου ». (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

5.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή καθορισμού τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων και αποβλήτων Π.Ε. Λασιθίου. (εισηγητής Κοζυράκης Νίκος)

6. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής του ΦΟΔΣΑ ΕΣΔΑΚ για το έτος 2018. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

7. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού 4ου τριμήνου 2017. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

8. Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’ αρ. 850/01-03-17 σύμβασης προμήθειας  γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σητείας. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

9. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 6583/07-12-17 διακήρυξης, για την προμήθεια Καυσίμων των υπηρεσιών του Δήμου & των Νομικών του προσώπων έτους 2018-19. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

10. Έγκριση εκτέλεσης διαφόρων προμηθειών του Δήμου. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

11. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών - διάθεση πίστωσης. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

12. Δωρεάν παραχώρηση χώρου τριετούς ταφής σε άπορο δημότη. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

13. Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (εισηγητής Λαντζανάκης Νίκος)

14. Τροποποίηση της υπ’αρ. 335/2017 απόφασης που αφορά στην καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Σητείας. (εισηγητής Χριστοδουλάκης Παύλος)

15.  Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Δ.Ο.Κ.Α.Σ οικ.έτους 2016.  (εισηγητής Τερζής Λεωνίδας)

16. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού 4ου τριμήνου 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. (εισηγητής Αντωνιδάκης Μιχάλης)

17. Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών έτους 2018. (εισηγητής Δρακάκης Γιάννης)

   - επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης/εκποίησης/αγοράς ακινήτων.

   - επιτροπή για τη συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων. 

   -  επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιουμένων/εκμισθωμένων ακινήτων.

   -  επιτροπή εκτίμησης- καταμέτρησης άρθρου 7 π.δ 270/81.

18. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. (εισηγητής Δρακάκης Γιάννης)

 

                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                      Γιάννης Δρακάκης