Πρόσκληση για τακτικη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

10/11/2017 13:35  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                          Σητεία 10-11-2017

Αρ.Πρωτ: 6056


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος, επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ως επίτιμου δημότη Σητείας.

2)   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανακήρυξη της πόλης της Σητείας ως « ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ».

3)   Τροποποίηση της υπ.αρ. 297/2015 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ο.Τ. Γ 265.

4)   Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

5)   Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της « Μελέτης τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Γυμνασίου τ.κ. Παλαικάστρου » προϋπολογισμού 13.100,31 € .

6)   Έγκριση ανάληψης όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Σ.». - Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7)   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 - Καθορισμός υποψήφιων ακτών.

8)    Έγκριση 12ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

9)     Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, έτους 2018.

10)  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

11)  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

12) Γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Σητείας.

13) Τροποποίηση της υπ’αρ.226/017 απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

14) Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του παλαιού δημοτικού σχολείου Αγ.Τριάδας στη ΔΕΗ ΑΕ/ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ.

15)  Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού.

16)  Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για έκθεση υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2017.

17)  Έγκριση απόφασης Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.

                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                     Γιάννης Δρακάκης