Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

03/05/2018 14:00  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                            ΣΗΤΕΙΑ 3/5/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2252

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  7 η του μηνός   Μαΐου  έτους  2018,  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 • Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 • Έγκριση ανατροπής αποφάσεων  ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2018.

 

 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

 • Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της με αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

 

 • Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών Χ.Ε.Π., από κάθε ευθύνη.

 

 • Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής  τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σητείας.

 

 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός όρων για την επιλογή αναδόχου της: «Μελέτης πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Σητείας.

 

 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός όρων για την επιλογή αναδόχου της : «Μελέτης  προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του Λιμένα Σητείας».

 

 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός όρων για την επιλογή αναδόχου της : «Μελέτης τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Γυμνασίου Τ.Κ Παλαικάστρου».

 

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δυνατότητα τήρησης του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ., από το προσωπικό του Δήμου.

 

 • Έγκριση  μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου, εκτός έδρας, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

 

 

 

 

                                                                       

                                                                            Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος