11/10/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11/10/2018 13:17  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                     Σητεία 11-10-2018

Αρ. Πρωτ: 5563

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2019. (εισηγητής Λ.Τερζής)

2.  Έγκριση εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκατaστάσεων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ, πρ/σμού 135.596,00 €. (εισηγητής Λ.Τερζής)

3.  Έγκριση μελετών υποέργων της πράξης « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για την δημιουργία παιδικού σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δημοτικής Ενότητας Λεύκης Δήμου Σητείας » (εισηγητής Λ.Τερζής)

4.  Γνωμοδότηση επί προτεινόμενων οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση Ξερόκαμπος τ.κ. Ζήρου. (εισηγητής Λ.Τερζής)

5.  Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουβεράκη. (εισηγητής Λ.Τερζής)

6.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018. (εισηγητής Λ.Τερζής)

7.  Αποδοχή όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την « Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό ».  (εισηγητής Λ.Τερζής)

8.   Έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

9.   Έγκριση 13ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικ.έτους 2018. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

10. Λήψη απόφασης για δέσμευση εγγραφής των παρακάτω ποσών στον πρ/σμό του οικ. έτους 2019: (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

     -      ποσό 170.000,00 € για προμήθεια απορριμματοφόρων

    -      ποσό 136.400,00 € για προμήθεια υδροφόρου οχήματος για λόγους πυροπροστασίας.

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

13. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου εμπορίου. (εισηγητής Π. Χριστο-δουλάκης)

 14. Έγκριση ισολογισμού 2017 της ΜΑΔΕΣ Α.Ε. (εισηγητής Μ. Φουντοραδάκης)

15. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Λ.Τερζής)

16. Έγκριση απόφασης του νπδδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Λ.Τερζής)

17. Έγκριση απόφασης δ.σ. νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για αναμόρφωση του πρ/σμού του. (εισηγητής Μ.Αντωνιδάκης)

18. Έγκριση απόφασης του νπδδ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για έγκριση έκθεσης υλοποίησης πρ/σμού Γ τριμήνου 2018. (εισηγητής Μ.Αντωνιδάκης)

19. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τουρλωτής.

20. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΚΕΓΕ) στην Εκπαιδευτική-Αναπτυξιακή «ΠΛΟΗΓΟΣ».

                                                                           Ο Πρόεδρος

                                                                       Γιάννης Δρακάκης