Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22/12/2017 12:58  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  ΣΗΤΕΙΑ 22/12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6874         

 

 Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

         1.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οικ. έτους 2017.

 

          2.  Λήψη απόφασης για  απόδοση λογαριασμού διαχείρισης της παγίας προκαταβολής του Δήμου Σητείας  

              και απαλλαγή της υπολόγου διαχειριστή.

 

          3. Λήψη απόφασης για  απόδοση λογαριασμού διαχείρισης της παγίας προκαταβολής τοπικών κοινοτήτων

              Δήμου Σητείας και απαλλαγή των  υπολόγων διαχειριστών.

 

                                                                    

                                                                             

                                                                            Ο  Πρόεδρος   

 

 

                                                                           Τερζής  Λεωνίδας