Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

12/10/2017 15:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                   ΣΗΤΕΙΑ       12/10/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  5318

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 17η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2017, ημέρα  Τρίτη    και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση  Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  Π.Α.Υ.  οικ. έτους 2017.

2. Έγκριση  πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου με τίτλο «Αμοιβή για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

3. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων, των προνοιακών επιδομάτων  διμήνου Ιουλίου- Αυγούστου.

4. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου, σε επιμορφωτικά – εκπαιδευτικά προγράμματα.

5. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής  τοπικών  κοινοτήτων   του Δήμου.

                                                                    Ο  Πρόεδρος   

                                                                  Τερζής  Λεωνίδας