18/4/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18/04/2019 15:18  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  Σητεία 18-4-2019

Αρ.Πρωτ: 3025

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 1.      Τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης για την Κατασκευή - Διαχ/ση και Εκμετάλλευση Ηλιοθερμικού Σταθμού στις Πλαγιές τ.κ. Αγ. Τριάδας. (εισηγητής Δήμαρχος)

 2.      Έγκριση παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Πρ/τος του Πράσινου Ταμείου « ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙ-ΚΟΤΗΤΑ ». (εισηγητής Λ. Τερζής)

 3.    Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα των παρακάτω έργων (εισηγητής Λ. Τερζής):

     -      Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης.

     -      Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην τ.κ Ζήρου.

4.      Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των παρακάτω έργων (εισηγητής Λ. Τερζής):

     -     Αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων Δήμου Σητείας.

    -     Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

5.   Συμπλήρωση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2019 με το έργο: Κατασκευή υποδομών στίβου στο εθνικό στάδιο Σητείας, πρ/σμού 333.487,00 €.  (εισηγητής Λ. Τερζής)

6.   Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθ. 6540/2018 σύμβασης που αφορά στο  Παραδοτέο 6.2.2 της υπηρεσίας « Υλοποίηση της Πράξης ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ.   (εισηγητής Λ. Τερζής)

7.   Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Αγροτικού Ελαιουργικού Συν/σμού Παλαικάστρου για α) επέκταση του δικτύου άρδευσης στις περιοχές που αρδεύονται από τη γεώτρηση ΟΝΤΑΔΕΣ β) αξιοποίηση της γεώτρησης του Συν/σμού και γ)  αξιολόγηση της δυνητικής επάρκειας του νερού άρδευσης. (εισηγητής Λ. Τερζής)

8.   Λήψη απόφασης για την μη επιβολή δημοτικών τελών άρδευσης από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων άρδευσης έτους 2018. (εισηγητής Λ.Τερζής)

9.   Διαγραφή οφειλών άρδευσης έτους 2018 των πληγέντων παραγωγών της περιοχής του Γούδουρα. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

10. Πρόσληψη υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας, για την αρδευτική περίοδο 2019. (εισηγητής Λ. Τερζής)

11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

12. Έγκριση μεταφοράς προσωπικού ΙΔΟΧ του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από το ΔΟΚΑΣ στο Δήμο. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

13. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Ε.Ε.Κ. (Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στο Δήμο Σητείας κατά το σχολικό έτος 2019-20. (εισηγητής Π. Χριστοδουλάκης)

14. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης πρ/σμού έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

15. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Α’. τριμήνου οικ. έτους 2019. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Λυκείου Ελληνίδων (Παράρτημα Σητείας) για επιχορήγηση. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου  Σητείας για επιχορήγηση. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

18. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (εισηγητής Ν. Λογκάκης)

19. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 98/2019 απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτιστικών σωμάτων τύπου led. (εισηγητής Ν. Λαντζανάκης)

22. Συζήτηση επί αιτήσεων χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

23. Δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δήμου σε εθελοντές κτηνιάτρους για στείρωση και σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (εισηγητής Γ. Δρακάκης)

24. Έγκριση απόφασης ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019.

25. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Α’. τριμήνου οικ. έτους 2019 του νπδ ΔΟΚΑΣ.

26. Έγκριση έκθεσης πρ/σμού Α’. 3/μήνου έτους 2019 του νπδ ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.   

                                                                   

                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                   Γιάννης Δρακάκης