Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

20/07/2018 14:59  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                               ΣΗΤΕΙΑ 20-7- 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 4077

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μηνός  Ιουλίου   έτους  2018,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.Έγκριση αναγκαιότητας δανείου   για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών  και λαμπτήρων  LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό  & καθορισμός  διαδικασίας  επιλογής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

 

2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  της υπηρεσίας για την «Υλοποίηση ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ».

 

3. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων του πρ/σμού οικ. έτους 2018

 

 

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                             Λαντζανάκης  Νικόλαος